Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης Διαδικτυακού τόπου b2b.alco.com.gr  της AL-CO Α.Ε.Β.Ε.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρακάτω όρους χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε τις ιστοσελίδες b2b.alco.com.gr της AL-CO Α.Ε.Β.Ε. Οι όροι χρήσης διέπουν την πρόσβασή σας και την χρήση των ιστοσελίδων οι οποίες είναι διαθέσιμες σε εσάς για πρόσβαση και χρήση μόνο εφόσον συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην συνέχεια.

Τιμές προϊόντων

Στις τιμές όλων των προϊόντων που υπάρχουν στην ιστοσελίδα b2b.alco.com.gr ΔΕΝ περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. καθώς και φόρος ανακύκλωσης. Οι τιμές και οι προσφορές που υπάρχουν ή θα υπάρξουν είτε σε προϊόντα είτε σε υπηρεσίες αφορούν αποκλειστικά παραγγελίες που γίνονται μέσα από την συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Οι τιμές των προϊόντων μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Διαθεσιμότητα Προϊόντων

Η διαθεσιμότητα των προϊόντων που εμφανίζονται σε όλες τις ιστοσελίδες της διαδικτυακής υπηρεσίας b2b.alco.com.gr ΔΕΝ είναι εγγυημένη και εξαρτάται από το απόθεμα που υπάρχει στις αποθήκες της εταιρίας και αν πληρούνται οι οροί συναλλαγής ̈Όροι συναλλαγής_ALCO_ΑΕΒΕ ̈.

Καταλληλόλητα χρήστη

Οι τιμές χονδρικής των προϊόντων παρέχονται από την AL-CO Α.Ε.Β.Ε. μόνο σε συνεργάτες της κατόπιν αιτήματος εγράφης και αποδοχή των ̈ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ̈ όπως ορίζονται. Δίνοντας μια παραγγελία μέσω αυτών των ιστοσελίδων ή χρησιμοποιώντας αυτές τις ιστοσελίδες με οποιοδήποτε άλλο τρόπο δεσμεύεται σε συμφωνία με τη AL-CO Α.Ε.Β.Ε. το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπείτε. Σε περίπτωση που δεν εκπροσωπείτε νομικό πρόσωπο η που δεν έχετε κατάλληλη εξουσιοδότηση από νομικό πρόσωπο παρακαλείστε να μην χρησιμοποιήσετε αυτές τις ιστοσελίδες.

Αντικείμενο και τροποποιήσεις περιεχομένου

Οι ιστοσελίδες του b2b.alco.com.gr της AL-CO Α.Ε.Β.Ε. υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης. Η εταιρία AL-CO Α.Ε.Β.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να μετατρέψει ή να αντικαταστήσει τους παρόντες Όρους Χρήσης οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς περαιτέρω ανακοίνωση. Με την είσοδό σας ή, όπου δεν απαιτείται είσοδος, με την πρόσβασή σας ή τη χρήση των ιστοσελίδων αποδέχεστε αυτόματα τους παρόντες Όρους Χρήσης στην τρέχουσα εκδοχή τους.

Υποχρεώσεις του χρήστη

Συμφωνείτε: 1. να διαφυλάσσετε την ασφάλεια του κωδικού πρόσβασης και της αναγνώρισής σας

                     2. να συντηρείτε και να ενημερώνετε έγκαιρα τα Δηλούμενα Στοιχεία και όσες πληροφορίες παρέχετε στην AL-CO Α.Ε.Β.Ε., ώστε να είναι πάντα ακριβή, τρέχοντα και πλήρη.

Απαγορεύεται να τροποποιήσετε, ανεβάσετε, δημοσιεύσετε ή να μεταδώσετε με άλλο τρόπο οποιοδήποτε περιεχόμενο των ιστοσελίδων b2b.alco.com.gr  της AL-CO Α.Ε.Β.Ε. χωρίς γραπτή έγκριση.

Διαθεσιμότητα υπηρεσίας

Ο χρήστης αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα ότι η εταιρία AL-CO Α.Ε.Β.Ε. αποποιείται κάθε ευθύνης για τη διαρκή διαθεσιμότητα των ιστοσελίδων. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα της πλήρους ή μερικής διακοπής της λειτουργίας και/ή παροχής των παρόντων ιστοσελίδων ή να περιορίσει την πρόσβαση σε αυτές οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς περαιτέρω ανακοίνωση.

Περιορισμοί

Όλες οι πληροφορίες που δημοσιεύονται από τις ιστοσελίδες της AL-CO Α.Ε.Β.Ε. θα παρέχονται στο χρήστη –εκτός κι αν υπάρχει αντίθετη δήλωση– δωρεάν. Επιτρέπεται σε κάθε χρήστη να χρησιμοποιήσει και να τεκμηριώσει τις προσφερόμενες πληροφορίες ανάλογα με τις προσωπικές του / της ανάγκες. Οποιαδήποτε άλλη χρήση των πληροφοριών, και ειδικά οποιασδήποτε μορφής αντιγραφή, μετατροπή ή ενσωμάτωση αυτών σε οποιασδήποτε μορφής έκδοση ή διαφήμιση επιτρέπεται μόνο με την προηγούμενη συγκατάθεση της εταιρίας AL-CO Α.Ε.Β.Ε.

Περιορισμός ευθύνης

H AL-CO Α.Ε.Β.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη για τις πληροφορίες κάθε είδους, συμπεριλαμβανομένων χαρακτηριστικών προϊόντων, φωτογραφιών και τιμών που περιέχονται στις ιστοσελίδες της ως προς την ορθότητα, την πληρότητα και / ή την ενημερότητά τους, οι οποίες και θεωρούνται απλά ενδεικτικές. Δεν υπάρχει καμία υποχρέωση της εταιρίας AL-CO Α.Ε.Β.Ε. για οποιαδήποτε αποζημίωση που γίνεται απαιτητή λόγω ανακρίβειας, ατέλειας ή έλλειψης επικαιροποίησης των πληροφοριών που παρέχονται στις ιστοσελίδες της καθώς και οποιαδήποτε υποχρέωση για αποζημίωση που απορρέει από κάθε πιθανή παρερμηνεία των παρεχόμενων πληροφοριών από το χρήστη. Επιπλέον, η εταιρία AL-CO Α.Ε.Β.Ε. δεν φέρει καμία υποχρέωση για αποζημίωση που απορρέει από οποιαδήποτε κακή χρήση των παρεχόμενων πληροφοριών από το χρήστη.

Συνδέσεις και Σύνδεσμοι

Οι ιστοσελίδες της AL-CO Α.Ε.Β.Ε. είναι δυνατό να περιέχουν συνδέσεις και παραπομπές σε ιστοσελίδες τρίτων. H AL-CO Α.Ε.Β.Ε. δεν θα φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τέτοιων ιστοσελίδων καθώς η AL-CO Α.Ε.Β.Ε. δεν έχει τον έλεγχο των πληροφοριών ή των περιεχομένων των εν λόγω ιστοσελίδων. Επίσης οι συνδέσεις παρέχονται μόνο για την ευκολία σας και η AL-CO Α.Ε.Β.Ε. δεν φέρει ευθύνη για την ποιότητα, την ορθότητα ή την πληρότητα των πληροφοριών από τρίτους.

Προστασία από ιούς

Αν και η εταιρία AL-CO Α.Ε.Β.Ε. κάνει κάθε προσπάθεια να διατηρήσει τις ιστοσελίδες της καθαρές από ιούς, αδυνατεί να παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση ότι δεν θα προσβληθεί από ιούς. Ο κάθε Χρήστης, για δική του προστασία, πρέπει να κάνει τις δέουσες ενέργειες για να εξασφαλίσει τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και να χρησιμοποιήσει τα κατάλληλα μέσα ανίχνευσης ιών πριν αποθηκεύσει οποιαδήποτε πληροφορία.

Χρήση κωδικών

Ο χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την εξασφάλιση κωδικών και την αποφυγή κάθε ανάρμοστης συμπεριφοράς όσον αφορά στη χρήση τέτοιων κωδικών που πιθανόν να έχει λάβει για χρήση στο δικτυακό τόπο. Στην περίπτωση που ο χρήστης ανακαλύψει ότι ο κωδικός του έχει διατεθεί ακούσια σε οποιοδήποτε τρίτο άτομο που δεν έχει δικαιοδοσία ή ότι υφίσταται κίνδυνος κακής χρήσης, οφείλει να ενημερώνει άμεσα τη AL-CO Α.Ε.Β.Ε. έτσι ώστε να αποκλειστεί η πρόσβαση στον εν λόγω κωδικό. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η AL-CO Α.Ε.Β.Ε. δε φέρει καμία ευθύνη για καταβολή αποζημίωσης για την κακή χρήση οποιουδήποτε Προσωπικού Κωδικού. Επιπλέον, η AL-CO Α.Ε.Β.Ε. διατηρεί το δικαίωμα, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς να υποχρεούται να διευκρινίσει τους λόγους, να ακυρώσει ή να περιορίσει το δικαίωμα πρόσβασης του Χρήστη στην περιοχή που προστατεύεται με κωδικό αποκλείοντας τα Δεδομένα Χρήστη.

Προσωπικά Δεδομένα

Η εταιρία AL-CO Α.Ε.Β.Ε. αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών σας Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλειά σας. Η AL-CO Α.Ε.Β.Ε. έχει προβεί σε όλες της απαραίτητες ενέργειες ώστε να είναι πλήρως εναρμονισμένη με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (ΓΚΠΔ) και να είναι σε θέση να εγγυηθεί την ασφάλεια όλων των πληροφοριών, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε την Πολιτική Απορρήτου μας.

Χρήση της σελίδας

Η εταιρεία καθώς επίσης και ο χρήστης-καταναλωτής συνομολογούν και συναποδέχονται για την σωστή και με τα συναλλακτικά ήθη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος-ιστοσελίδας “ b2b.alco.com.gr ”. Ο χρήστης της σελίδας δεσμεύεται ότι δεν θα χρησιμοποιήσει ποτέ και σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα-ιστοσελίδα “ b2b.alco.com.gr ” για να αποστείλει με e-mail, ή να δημοσιεύσει , ή με κάποιον άλλο τρόπο να δημοσιοποιήσει περιεχόμενο το οποίο είναι συκοφαντικό, βλαβερό, ανήθικο, προσβλητικό, απειλητικό ως προς τους ανήλικους κατά οποιονδήποτε τρόπο, εκφράζει φυλετικές, ρατσιστικές , ή εθνικές διακρίσεις. Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή να τροποποιήσει τις τιμές των προϊόντων της και χωρίς να έχει αιτιολογήσει νωρίτερα, καθώς και χωρίς να ειδοποιήσει για τις τροποποιήσεις των τιμών.

Πνευματική ιδιοκτησία

Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας μας “ b2b.alco.com.gr ”αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας AL-CO Α.Ε.Β.Ε. που εδρεύει στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης και προστατεύεται από τις διατάξεις τις ημεδαπής και της διεθνούς νομοθεσίας περί πνευματικής διοκτησίας. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, σημάτων, λογοτύπων, banners, layouts, interface, γραφιστικών σχεδίων, διαφημιστικών ή προωθητικών ενεργειών, ή τροποποίηση, μεταποίηση, παραποίηση, αντιγραφή εν μέρει ή όλο ή καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για τα έργα που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα χωρίς την ρητή, έγγραφη συναίνεση της εταιρείας. Τυχόν παραβίαση των ανωτέρω η εταιρεία ρητώς επιφυλάσσεται για την άσκηση παντός νομίμου δικαιώματος για την διεκδίκηση κάθε ζημίας που θα προκληθεί σε αυτήν.

Αποζημιώσεις

Η AL-CO Α.Ε.Β.Ε επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της και να αξιώσει αποζημιώσεις για τους μετόχους η τους συνεργάτες της σε περίπτωση εκ μέρους σας παραβίασης των Όρων Χρήσης η των δικαιωμάτων συνεργαζόμενων εταιριών ή τρίτων.